Missiomme

Missiomme on viedä jokaiselle koululle viestiä EKOTEKO-kampanjalla siitä kuinka voit uusiokäyttää ja kierrättää tuottoisasti ja samalla vähentää tekstiilijätettä.

Olemme lähteneet tekemään kampanjaa kouluille siitä syystä, että tietämys tekstiilien kierrättämisestä ja uusiokäyttämisestä sekä poistotekstiilien loppusijoittamisesta on vähäistä. Haluamme viedä viestiä oppilaille siitä, että he pystyvät jopa tienaamaan sillä itselleen rahaa, että huolehtivat tekstiilien jatkumosta. Haluamme myös opettaa oppilaita kestävään kuluttamiseen sekä siihen, että vähentäisimme uuden tekstiilien tuotantoa, jolloin säästämme luonnonvaroja ja näin ollen teemme ehkäiseviä tekoja ilmastonmuutoksenkin kannalta.

Haluamme myös tuoda yritysyhteistyöllämme ajatusta siitä, että hyvää tekemälläkin voi tehdä liiketoimintaa. Yritysyhteistyön kautta oppilaat saavat oikean aidon kosketuksen siihen, mitä on tuotteiden myynti ja markkinointi. He saavat myös kokemuksen siitä mitä vaatii se, että yhteisen päämäärän eteen tehdään töitä. Ennen kaikkea haluamme herätellä oppilaita siihen, että he voisivat miettiä uusia ideoita ja innovaatioita kestävän kehityksen näkökulmasta.