Kiertotaloutta kouluille

Osallistuimme Sitran järjestämään tapahtumaan ”Kiertotalous haltuun: Miten koulutamme tulevaisuuden osaajia?”. Tapahtuma järjestettiin Helsingissä ja paikalla siellä oli monipuolisesti eri aloilta asiantuntijoita sekä tietenkin opetusalan henkilöstöä.

Tapahtuman ensimmäisenä puhujana oli Opetusministeri Sanni Grahn- Laasonen. Hän kertoi opetusministeriön ja -hallituksen tärkeimpinä tavoitteina olevan vaikuttaminen varhaisten vuosien oppimiseen, perusopetuksen parantaminen sekä jatkuvan oppimisen mahdollistaminen. Uudessa opetussuunnitelmassa kestävä kehitys on vahvasti esillä ja siihen on tärkeää panostaa.

Image from iOS (6)

Myöhemmin saimme kuulla myös Ellen MacArthur -säätiöstä tulevaa Nora Clintonia. Hän kertoi tämän hetken kuulumisia kiertotalouteen maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa Suomi ja Hollanti ovat edelläkävijöitä tässä asiassa, varsinkin siinä kuinka he opettavat kiertotaloutta kouluissa. Tärkeää olisi saada muitakin maita heräämään.

Iltapäivällä siirryimme työpajoihin, joissa kävimme eri aiheisiin liittyviä keskusteluja. Me olimme kokeilu-työryhmässä ja innovoimme kuinka voisimme lähteä viemään nopeasti kiertotalousviestiä omissa organisaatioissa. Me koimme, että Aikuiset ovat ne kenelle viestiä pitäisi saada lisää ja kenen pitäisi muuttaa omia tottumuksiaan. Lapsille moni asia voi olla jo paljon selvempää. Päätimme, että viestiä viedään lasten kautta vanhemmille esimerkiksi ekotekokampanjan muodossa. Ammattikorkeakoulujen kohdalla puhutaan jo aikuisista ihmisistä ja heille olisi hyvä vinkata esim. Vähänkäytetty.fi -palvelusta. He voisivat myös kertoa viestiä eteenpäin omille vanhemmilleen. Jäimme myös pohtimaan, voisiko ekotekokampanjaa muovata Ammattikorkeakouluun sopivaksi.

Image from iOS (4)

Päivä oli antoisa, ja oli mukava päästä verkostoitumaan eri osaajien kanssa. Kiitos Sitra!