Mikä on EKOTEKO-kampanja?

EKOTEKO-kampanja on peruskoulun 4-9- luokille suunnattu opetuskokonaisuus, joka pitää sisällään kestävän kehityksen opetusta sekä yrittäjyyskasvatusta.

Kampanjan aikana opetellaan tekstiilien kierrättämistä sekä siihen liittyen hyödynnetään Vähänkäytetty.fi -sivustoa ja laitetaan myyntiin omia käytettyjä tekstiilejä, harrastusvälineitä sekä kodin pientavaroita. Myyminen toteutuu osana yrittäjäkasvatusprojektia ja saadut tuotot voi käyttää esimerkiksi luokkaretkirahaston kerryttämiseen tai vaikka yhteiseen hauskanpitoon.

Projektin kulku:

 • Opetellaan yhdessä tekstiilien kierrättämistä (1h)
 • Aloitetaan yritysyhteistyö-projekti, jossa tutustutaan yritykseen. (1h)
 • Laitetaan kotoa tuodut tuotteet myyntiin Vähänkäytetty.fi-palveluun (2-3h)
 • Seurataan myyntiä kerran kuukaudessa
 • Tehdään loppuraportti (1h)

Mitä opettaja tarvitsee?

 • Materiaalit, jotka saa ladattua sivuiltamme
 • Innostusta projektityöskentelyyn
 • Aikatauluttamisen
 • Pankkitilin myyntituottoja varten

Kampanjassa toteutuu seuraavat opetussuunnitelman tavoitteet:

Kestävä kehitys

 • ohjataan oppilaita vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • tarkastellaan taloutta kestävän kehityksen näkökulmasta
 • ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen

Yrittäjyyskasvatus

 • ohjataan toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti päämäärän   saavuttamiseksi sekä arvioimaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia
 • ohjataan osallistumaan ja vaikuttamaan omassa koulussa ja elinympäristössä    sekä oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi
 • opitaan tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä ymmärtämään näiden merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle.

OPETTAJA, LÄHDE MUKAAN EKOTEKO-KAMPANJAAN!

TÄYTÄ TIEDOT ALLA OLEVAAN LOMAKKEESEEN JA LISÄÄMME TEIDÄT MUKAAN KAMPANJAAN!

MATERIAALIT KAMPANJAAN LÖYDÄT MATERIAALIT – OSIOSTA.